Update on Consular Outreach Mission to Las Palmas de Gran Canarias

Due to unforeseen circumstances, the Consular Outreach Mission to Las Palmas de Gran Canarias will be held on Saturday, 12 April 2014 only.

Dahil po sa hindi inaasahang pangyayari, ang Consular Outreach Mission sa Las Palmas de Gran Canarias ay magaganap lang po ng buong araw ng Sabado, ika-12 ng Abril ng 2014.