Indicative Schedule of Consular Outreach 2015

MONTH CONSULAR OUTREACH
(28) February 2015 Ibiza bordercito consular outreach
(15) March 2015 Las Palmas
(18) April 2015 Palma de Mallorca
(06) June 2015 Bilbao
(05) September 2015 Tenerife
(19) September 2015 Malaga
(03) October 2015 Menorca
(17) October 2015 Andorra
(14) November 2015 Las Palmas
(12) December 2015 Malaga

IMPORTANT

The above schedule may change depending on the number of applicants and the availability of personnel.

Kung kayo po ay interesado na mag pa-renew ng passport, mag apply para sa NBI clearance, notarial, dual citizenship at iba pang serbisyo ng Konsulado sa mga lugar na nabanggit, paki fill-up ang consular services form at ipadala sa consular@philembassymadrid.com upang ma i-reserve ang inyong slot.

Magkita-kita po tayo!!!