Mga paalala upang makaiwas sa COVID-19

Mahigpit pong ipinagbabawal ang paglabas sa inyong kabahayan upang makaiwas sa COVID-19. Subalit para sa mga kinakailangan pumunta sa grocery upang mamalengke ng pang-isang linggo o mas matagal pa (dahil makabubuting hindi gawing madalas ang paglabas) o sa mga nananatiling may trabaho pa, ipinapayo po ang mga sumusunod na alituntunin: