Ambassador’s Message

Mahal kong mga kababayan,

Malugod ko kayong binabati sa pagdiriwang ng ika-isang daan at labing-tatlong taon na  kasarinlan ng ating Bayan !

Itong buwan ng Hunyo ng taong kasalukuyan ay isang makasaysayang yugto sa Bansang Pilipinas sapagka’t sa buwang ito ay ating ipinadiriwang din ang ika-isang daan at limampung taon ng kapanganakan ng ating magiting at pinakamamahal na pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal. Sa pagdiriwang ito, ating ginugunita ang mga sinulat ng ating bayani na naging hudyat ng ating pakikibaka tungo sa tunay na kalayaan bilang isang Bansa.

While many of us remember Rizal as a writer and martyr who sacrificed his life for our country, we fail to remember that Rizal, like many of us here in Spain was also an overseas Filipino, separated from his family and country, living in a foreign land.  Like many of us, Rizal had to deal with the difficulties of adjusting to a new culture and overcame these difficulties to become a well respected professional in the countries where he lived.

In spite of the distance, Rizal never forgot his homeland and wrote about love of country and freedom for the Philippines and the Filipino people.  This year’s theme, “Kalayaan 2011: Paninindigan ng Bayan” is a call for every Filipino to protect that freedom that was achieved through the struggles and sacrifices of our forefathers.

As we celebrate our independence, let us not fail to remember the efforts of our heroes like Rizal. For it was through their vision of a real and meaningful independence that we are able to cherish the freedom that we all presently enjoy.

Gawin nating halimbawa si Rizal sa ating buhay.  Sa ating pamumuhay, lagi nating isa-isip ang ating Inang Bayan, ang kanyang diwa at adhikaing mabigyang ng tunay na kalayaan ang bawa’t mamamayan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, lagi sana nating bigyang halaga ang mga naging pangaral ng ating dakilang bayani at ikarangal ang pagiging Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa.

Maligayang pagdiriwang ng isang tunay at makabuluhang kasarinlan sa lahat ng mga Pilipino sa Espanya at sa Andorra!  Magkaisa upang pangalagaan ang ating kalayaan!

Mabuhay ang Pilipinas!

Philippine Ambassador to Spain